Logo

Image 1

prohlášení

prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace www.vas-kominik.cz je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost.

prohlášení o ochraně osobních údajů

Údaje, které poskytnete prostřednictvím formuláře na tomto webu bude zacházeno jako s údaji soukromými a budou v tomto smyslu chráněny. V žádném případě nebudou bez Vašeho svolení poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

prohlášení o autorských právech

Radek Doležal je držitelem práv k neomezenému užití veškerého textového i obrazového obsahu použitého na tomto webu. Bez předchozího písemného souhlasu není povoleno obsah jinde zveřejňovat nebo jinak zpracovávat.